Yoga in het bedrijfsleven

In een interview met NRC (zaterdag 3 november 2012) houdt advocaat Mirjam de Blécourt een opmerkelijk pleidooi voor yoga. Volgens eigen zeggen komt elke zondag bij haar een privéleraar aan huis om drie uur aan de slag te gaan. Een uur oefeningen, een uur meditatie en een uur theorie. Dat laatste vond ik al opmerkelijk, omdat veel mensen geen interesse tonen in de achterliggende filosofie. De yoga-filosofie sluit echter verrassend dicht aan bij de actualiteit rond het brein. Yoga gaat over hoe de geest werkt, hoe je het brein tot rust kunt brengen en daardoor minder last hebt van allerlei prikkels die op je afkomen.
Nog opmerkelijker vond ik twee uitspraken van De Blécourt. Op de eerste plaats acht ze yoga moeilijker dan haar vak, het arbeidsrecht. Op de tweede plaats zou ze -als zij het voor zeggen had- yoga invoeren in het bedrijfsleven. Het benadrukken van de moeilijkheid van yoga, zou mensen kunnen afschrikken. Op school wordt wel eens tegen kinderen gezegd dat ze nu goed moeten opletten in de les omdat het straks alleen nog maar moeilijker wordt. Dat is didactisch gezien niet logisch. Door te leren zouden dingen eenvoudiger moeten worden. Door te beginnen met yoga worden de oefeningen gaandeweg eenvoudiger om te doen. Dat is ook mijn eigen ervaring. De moeilijkheid schuilt in het leren van binnenuit, met de de eigen ervaring als richtsnoer. Je kunt geen yoga beoefenen zonder je leven te veranderen.*
Het invoeren van yoga in het bedrijfsleven is een snood plan. De verpakking ervan maakt waarschijnlijk uit. Yoga is een exotische term die bij mensen allerlei associaties oproept. Voor welk probleem is het eigenlijk een oplossing? Volgens De Blécourt lopen de hoofden van veel mensen over door de vele telefoontjes en vergaderingen. Laatst vertelde een afdelingsleider in het onderwijs me dat de niet aflatende stroom emails haar de meeste stress bezorgde. Ze had sommige collega’s gevraagd geen emails meer te versturen tenzij strikt nodig. Dat hielp. Om vanuit diepere rust en vreugde te werken is meer nodig dan symptoombestrijding; namelijk een leeg hoofd.**

* Lees voor westers-filosofische achtergronden hierover het laatste boek van Peter Sloterdijk ‘Je moet je leven veranderen’.
** Focused and Fearless van Shaila Catherine is een praktische gids voor de thuisbeoefenaars.

, ,

No comments yet.

Geef een reactie