Welkom

De School voor Mondiaal Leren is een professionele leergemeenschap gericht op het verwerven van persoonlijke en praktische wijsheid. De school stimuleert diepgaande en permanente vormen van leren waardoor je als mens in staat bent je uitwerking op anderen of je werkgebied te vergroten.

Mondiaal leren doet recht aan het gegeven dat we allemaal wereldburgers zijn. De bronnen van wijsheid zijn voor iedereen toegankelijk. In het verbinden van generieke wijsheid met eigen ervaringen, ontstaan sleutelinzichten waardoor je je rol in het leven anders gaat beleven en inkleuren.

De School voor Mondiaal Leren laat mensen hun eigen inspiratie en creativiteit ontdekken in een community-based leeromgeving. Leren van en met elkaar in leernetwerken genereert aandacht en betrokkenheid.

De wereld vraagt om de toepassing van meer wijsheid