Zienswijze

Zienswijze

Mondiaal leren is een didactisch antwoord op de globalisering en de daarmee samenhangende veranderingen in de wereld. Goederen worden met het grootste gemak van de ene plaats naar de andere vervoerd. Mensen reizen naar nabije én verre oorden. Door het internet is informatie overal beschikbaar. Iedereen komt door TV en internet met alle culturen in aanraking. De wereld is inderdaad een groot dorp en wij zijn allemaal mondiale burgers.

Mensen worden weliswaar ergens geboren en in een bepaalde traditie grootgebracht, maar kijken ook om zich heen. Iedereen ontwikkelt een unieke levenswijze en integreert daarbij uiteenlopende inzichten en ervaringen. Onderwijs vanuit één traditie doet geen recht aan de verscheidenheid van de wereldculturen om ons heen. De beschikbare kennis over deze tradities is echter omvangrijk en daardoor lastig te hanteren. Bij het geven van betekenis aan persoonlijke ervaringen blijkt die kennis behulpzaam en richtinggevend. Mondiaal burgerschap vraagt om mondiaal leren.

Mondiaal leren gaat uit van vijf leerrichtingen en houdt zich niet bezig met het geloof en de rituelen, maar met de kernconcepten en de sleutelinzichten die zijn ontstaan binnen de grote wereldculturen.

Oorsprong van de vijf leerrichtingen

Belangrijk om te weten is dat deze leerrichtingen niet uit de lucht komen vallen. Je vindt ze terug in de grote wereldculturen en tradities.

wereldkaart
a leren luisteren   a leren mediteren   a leren balanceren   a leren onderzoeken   a leren reizen

Als we de wereld in vogelvlucht zouden bekijken dan vinden we de volgende oorsprongen van de leerrichtingen:

  1. Leren luisteren vindt zijn oorsprong in het Midden-Oosten bij de profetische godsdiensten zoals: Jodendom, Christendom en Islam. Het gaat om luisteren naar het woord en dat brengt dialoog.
  2. Leren mediteren wordt al duizenden jaren beoefend in India, Tibet en Nepal. Het gaat om concentreren en dat geeft innerlijke stilte.
  3. Leren balanceren is sterk aanwezig in het oosten van Azië, in landen als China, Korea en Japan. Het gaat om evenwicht zoeken en dat schept orde.
  4. Leren onderzoeken in het westen (vanuit Griekenland) sterk ontwikkeld. Het gaat om vragen stellen en analyseren, en dat brengt je dichter bij de waarheid.
  5. Leren reizen vind je terug bij schriftloze volkeren verspreid over de wereld zoals: Afrikaanse stammen, Eskimo’s, indianen en Aboriginals. Het gaat om innerlijk reizen en dat geeft je kracht.

Het vinden van een identiteit

Mondiaal burgerschap verwerven is voor de School voor Mondiaal Leren een existentieel leerproces. Een dergelijk leerproces vraagt om een actieve persoonlijke betrokkenheid en ervaringen die bijdragen aan identiteitsvorming. Mondiaal burgerschap houdt in het vinden van een eigen identiteit. Als School voor Mondiaal Leren reiken wij de wegwijzers daarvoor aan. Wegwijzers in de vorm van verhalen, kernconcepten en betekenisvolle leertrajecten.

figuur pijlen

Ieder mens moet zelf de weg afleggen naar waarheid, kracht, dialoog, stilte en orde. Wij denken dat mondiaal leren daarbij van nut is. Wij gaan ervan uit dat kennis die in de wereldculturen ligt besloten, een hulpmiddel is bij het met elkaar betekenis geven aan de wat er nu gebeurt in de wereld en in het persoonlijke leven van ieder mens. Wij proberen die kennis levend te maken en op een neutrale manier toegankelijk te maken. De taal van het hart kent geen grenzen.

De kern van mondiaal leren is:

  1. Gebruik maken van de wereldkennis die ligt opgeslagen in culturen en tradities.
  2. Leren in vijf richtingen en daar steeds beter in worden.
  3. Werken aan eigen levensvragen door ze vanuit verschillende invalshoeken aan te gaan.

_________________

Geïnspireerd op het model van de vijf cultuurcodes van Henri van Praag en ‘De grote transformatie’ van Karen Armstrong dat voortbouwt op de notie van de spiltijd van Karl Jaspers.