Uiteenlopend denken

“For over 250 years the Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) has been a cradle of enlightenment thinking and a force for social progress.  Our approach is multi-disciplinary, politically independent and combines cutting edge research and policy development with practical action.”

RSA Animate

Er is een aardig voorbeeld van grafische facilitatie te zien op een video van RSA animate. Het betreft hier een lezing van Ken Robinson die simultaan van beeld wordt voorzien. Die lezing start meteen met twee uitdagingen waarom wereldwijd aan schoolreform wordt gedaan. Ik zeg het wat kort door de bocht misschien, maar het komt hierop neer:

  • Economische reden: hoe bereiden we kinderen erop voor om een plaats in te nemen in de economie van deze eeuw zonder dat we precies weten hoe die economie eruit gaat zien?
  • Culturele reden: hoe laten we onze kinderen een culturele identiteit ontwikkelen terwijl we tegelijkertijd onderdeel uitmaken van het proces dat globalisatie heet?

Je best doen en een diploma halen is nog steeds een goede zak, maar het is niet voldoende meer. Het garandeert niet langer een positie of levenslange carrière. Al dat werken voor cijfers kan er zelfs toe leiden dat belangrijke zaken naar de achtergrond worden verdrongen. Dat talenten van mensen worden veronachtzaamd. Met als gevolg dat kinderen de zin van school niet langer inzien.

Uiteenlopend (divergent) denken en samenwerken worden door Robinson gezien als belangrijke ingrediënten om een nieuw schoolsysteem op te enten.

Waar het oude schoolsysteem vooral het enige juiste antwoord op een vraag benadrukt, gaat uiteenlopend denken uit van vele oplossingen en antwoorden op een probleem of vraag. En het gaat niet zo zeer om de individuele prestatie want krachtige leerprocessen vinden in groepen plaats.

Bovenstaande uitdagingen zijn daarmee nog niet aangepakt. Er is een richting aangeduid, maar de culturele identiteit vraagt zeker meer studie en didactische fundering. Dat is waar mondiaal leren over gaat.

, , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie