Tag Archives | kernconcept

Denkmodel-2 Een leeg hoofd

Het is logisch dat je over verschillende onderwerpen verschillend denkt. Maar het wordt pas interessant als je over hetzelfde onderwerp verschillend denkt. Over denkmodellen kun je niet twisten, want die berusten op een keuze. Als mensen langs elkaar heen praten, hanteren ze meestal een ander denkmodel. Het nut van denkmodellen is dat je ze naast […]

Continue Reading 0

Koningin Chudâlâ

“Evenmin als een draad door een niet-doorboorde parel heengaat, evenmin konden de lessen van de Yogînî invloed hebben en doordringen tot het hart van de koning.” De Yogînî is koningin Chudâlâ. Zij poogt haar man, koning Sikhîdhwâja, te helpen bij het mediteren en bereiken van de verlichting. Het verhaal vertelt in zeven hoofdstukken over het […]

Continue Reading 0

Mondiaal Leren: een nieuwe grammatica voor het leven

Mondiaal leren is een nieuwe grammatica voor het leven. Dat klinkt nogal pretentieus, maar voor mij is het vooral een onderwijskundige ambitie. Door mondiaal leren als een nieuwe grammatica voor het leven te benoemen, word ik uitgedaagd om er mee aan de slag te gaan en die grammatica verder uit te werken. Ik zie het […]

Continue Reading 0