Strijders voor de liefde

Mijn buurman strijdt voor de liefde. Dat doet hij cross-mediaal. Hij is actief op sociale media, bij festivals en heeft een documentaire gemaakt voor de NTR. Frappante tegenstellingen worden in de documentaire persoonlijk gebracht. We zien beelden uit Uguanda geflankeerd door een fragment uit een TV-reportage van MSNBC. Het gaat over een wetsvoorstel waarbij de doodstraf op homoseksualiteit wordt gesteld. Daarbij beroept de indiener David Bahati zich op de bijbel. Homosexualiteit is een zonde en die moet met de dood worden bestraft.  Mijn buurman zegt met enige verbazing: “Ik heb altijd geleerd dat God liefde is van mijn vader, hij is theoloog en leraar godsdienst en heeft me volledig lief voor wie ik ben.”  Sipke Jan spreekt liefdevol over zijn vader. Verderop komt George uit Jamaica aan het woord. Zijn vader is pastor en vervloekt hem. George loopt gevaar in Jamaica en is gevlucht.
Dat de wereld voor veel mensen niet veilig is, komt in deze documentaire indringend naar voren. Het gaat daarbij lang niet altijd om landen in Afrika en Zuid-Amerika, ook in Kroatië en zelfs in Nederland zijn veiligheid en rechten niet gewaarborgd. Ik werd onlangs geattendeerd op het werk van Choiceforyouth.org. Zij zetten zich in voor Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR). Op hun website staat het volgende: “Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten staat voor alle (mensen)rechten rond seksualiteit en voortplanting. Deze rechten sluiten nauw aan bij de universele mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.” Ook de mensen van Choiceforyouth voeren een strijd en de weg is nog lang.
Mijn buurman laat zien dat het soms verrassend eenvoudig is om een verschil te maken. Het gesprek aangaan is een sleutel. Op een school is Bas net uit de kast gekomen. Sipke Jan loopt het schoolplein op richting een groepje jongens en vraagt simpelweg: “hoe wordt hier op dit schoolplein gesproken over homo’s?” “Nou niet goed,” roept er een meteen. “Slecht  zelfs,” zegt een ander. Dat komt een jongen aan het woord die zegt dat als wij naar homo’s kijken, dan vinden wij dat vies. “Dat mannen elkaar kussen, dat vinden wij vies.” Wie is wij, vraag je je als kijker af? “Ik ben homo,” zegt mijn buurman dan. “Gadverdamme,” zegt een jongen en deinst terug. Maar dan volgt meteen: “ik accepteer u zoals u bent, maar u moet het niet bij mij doen.” Dan neemt een andere jongen het woord. “God heeft ons zo geschapen dat we kinderen kunnen maken […] en dat kunnen homo’s niet.” “Maar dat betekent dat God die homo’s ook geschapen heeft of niet?” Dat blijkt een intrigerende vraag. De jongen die net aan het woord was, zegt meteen nee. Maar andere jongens corrigeren hem. “Ja eigenlijk moet dat wel, want hoe kunnen ze anders homo’s worden?” Het gesprek wordt dan een beetje ranzig, maar uiteindelijk krijgt Sipke Jan wel een hand van de jongens. De hele scene toont dat de tekst ‘homo’s zijn vies’ doorbroken kan worden met een dialoog met als bezegeling een handdruk.
Vaak blijkt dat er achter boute uitspraken, bijvoorbeeld ‘buitenlanders het land uit’, nauwelijks nog tekst schuilt. Het zijn holle zinnen, maar wel gevaarlijk. De kunst is om die opvattingen verder uit te hollen. We moeten bij kinderen beginnen als we de wereld willen verbeteren, stelt de pedagoog Micha de Winter. Sipke Jan en mensen van Choiceforyouth laten zien hoe je dat doet. De Winter spreekt over de pedagogische civil society. We zijn samen verantwoordelijk voor wat er in onze samenleving gebeurt. Ouders zouden zich niet alleen zorgen moeten maken over het geluk van hun kinderen, maar ook of ze zich ontwikkelen tot zorgzame burgers. Ontwikkeling is het kernwoord voor Sipke Jan lezen we in de begeleidende tekst over hem. Dat gaat ook over het ont-wikkelen, het uithollen van heersende opvattingen. Wat die jongens gewend zijn te roepen blijkt dan leeg te zijn. tevens blijkt dat ze in staat zijn ruimer te denken, maar dat moet hen wel geleerd worden. Een sociale setting en een heuse ontmoeting maken het schoolplein tot een rijke leeromgeving.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie