Omwenteling = R-evolutie

Een vriend van mij wordt volgend jaar vijftig en geeft daarom een ‘Nog Geen Vijftig’-borrel. Da’s leuk bedacht. Ik neem de I Ching uit de kast en lees hexagram 49: de omwenteling. Ik ben het Chinees niet machtig, dus sla ik er meestal verschillende vertalingen op na waaronder in ieder geval die van J. Lavier.

De wijsheid van I Ching is van toepassing op uiteenlopende situaties en kan betrekking hebben op het leven van een persoon, maar ook op de maatschappij of het wereldgebeuren. Lavier toont de minder gestileerde pictogrammen van het betreffende hexagram waardoor je de oorspronkelijke betekenis beter kunt volgen. De diepere betekenis van de omwenteling gaat namelijk terug op het villen van een dier of het vervellen. Het verkrijgen van een nieuwe huid betekent een heuse verandering. Een dergelijke verandering valt nooit te betreuren als ze gericht is op gerechtigheid.

Hexagram 49 gaat bij uitstek ook over de wisseling van de regering. In Nederland heeft dat meestal geen grote omwentelingen tot gevolg. We hebben immers te maken met coalities. Maar voor de Engelsen is dat ongebruikelijk en de overgang van Labour naar Conservatives betekent vaak een grote verschuiving in prioriteiten en overheidsuitgaven. In Engeland zijn de verkiezingen net geweest, België en Nederland volgen begin juni. Er zijn voortdurend polls, maar de opkomst van deze of gene persoon kan tot een omwenteling leiden. De Clegg-mania heeft in Engeland weliswaar niet tot een verschuiving in de uitslag geleid, maar de rol van Clegg is niet uitgespeeld.

Hexagram 49 is een aansporing om beter voorbereid te zijn op de onvermijdelijke omwenteling die ons te wachten staat. De omwenteling uit zich weliswaar in machtswisselingen, maar daaronder schuilt een meer fundamentele beweging: de mensheid is bezig zich voor te bereiden op een r-evolutie in het bewonen van en omgaan met de aarde. Die omwenteling is vergelijkbaar met het meesterschap over de seizoenen. Dat bracht een volledig ander bestaan met zich mee. We gaan niet terug naar de natuur, zover is duidelijk. In 2050 leeft tweederde van de mensheid in steden, vaak heel grote steden. We stoppen met het uitputten van de aarde en stappen over op duurzame bronnen. Er is een burgerinitiatief dat Nederland in 2050 volledig overgestapt wil hebben op nieuwe vormen van energie. Maar waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat is of er meer gerechtigheid tot stand wordt gebracht. Het lijkt misschien niet altijd het geval (slecht nieuws blijft het goed doen) en toch geloof ik dat we die kant van de gerechtigheid op bewegen. Gewoonweg omdat steeds meer mensen een persoonlijke keuze op dit vlak maken. De grootste omwenteling moet nog komen. Of dat rond 2050 al lukt?

, , , ,

2 Responses to Omwenteling = R-evolutie

 1. Bruno 11 mei 2010 at 18:52 #

  Mao Tse Tung zou ooit het bevel gegeven hebben om alle mussen in China uit te roeien, omdat die teveel schade aan de graanoogst toebrachten. De daaropvolgende jaren waren de oogsten desastreus! De insektenplagen waren niet onder controle te krijgen. In allerijl heeft men toen terug mussen ingevoerd.

  Of het historisch klopt, weet ik niet, maar naar verluid werd in India tot voor enkele decennia de landbouw gedragen door kleine boeren, die hun teelten verkochten op lokale markten. Op een bepaald moment besliste de overheid dat er méér geproduceerd moest worden. Daartoe werd de landbouw hervormd: grote bedrijven die met de modernste machines werken op grote percelen. De traditionele keuterboerkes werden verdreven van hun land en hun levenswijze werd hen ontnomen: ze trokken naar de steden om daar in de sloppenwijken een armoedig bestaan te lijden.

  “De verstedelijking is niet te stoppen.” “We zullen niet terugkeren naar de natuur.” Wellicht. Maar de huidige ontwikkelingen zijn misschien méér het gevolg van menselijke beslissingen dan van een spontane evolutie. Kortzichtige beslissingen, waarvan we nu pas de consequenties zien.

  Wat we kunnen leren van “primitieve” culturen en sjamanen, is dat we dringend onze relatie met de natuur moeten herzien. En dat is niet alleen een kwestie van hernieuwbare energiebronnen en duurzame ontwikkeling etc. Maar vooral het besef dat wij, als mens(heid), deel zijn van de natuur. Dat wij, net als de planten, wortels hebben. Dat we “grond” onder onze voeten nodig hebben – letterlijk en figuurlijk!

  In grootsteden zien we de realiteit van ontwortelde mensen, ontwortelde levens.

  Ergens in Zuid-Amerika (Brazilië misschien – herinner het me niet meer exact van een tv documentaire), ontfermt ene “papa Jaime” zich over lijmsnuivende straatkinderen, die in de riolen leven. Hij biedt hen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen. Hoe ? Hij brengt hen naar een ranch, ver buiten de stad, in de open ruimte, waar het gras nog groen is, en de koeien grazen…

  We zullen niet met z’n allen terugkeren naar het platteland. Dat kan ook niet. Maar we zullen wel nieuwe manieren moeten vinden om stadsmensen de kans te geven terug in verbondenheid te komen met de natuur. Gelukkig zijn er al initiatieven in die richting, zoals zelfoogstboerderijen (en andere vormen van ‘community supported agriculture’). In Nederland (Lelystad, geloof ik) denkt men erover om landbouwzones te integreren in de stad. Ook in Vlaanderen wordt er nagedacht over de rol van de landbouwgebieden in de periferie van de steden, en zoekt men naar manieren om stad(smensen) en platteland terug met elkaar in contact te brengen.

 2. Bruno 14 mei 2010 at 15:07 #

  Oudnederlands koeienras opnieuw in opmars

  De blaarkop is een Oudnederlands koeienras dat zowel geschikt is voor vlees- als zuivelproductie. Door een Nederlandse studie die de blaarkop aanwijst als een mogelijkheid om te komen tot een duurzame en regionale keten, staat de oude koe opnieuw in de belangstelling. Eén van de opdrachtgevers van de studie wil volledig overschakelen op de vermarkting van rundvlees van Nederlandse blaarkoppen.

  De blaarkop, een Oudnederlands koeienras, is bijzonder geschikt voor nieuwe duurzame en regionale productieketens. Tot die conclusie komen het Nederlandse onderzoeksinstituut LEI en adviesbureau CREM in een studie in opdracht van groothandel Kruidenier Foodservices en de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw.

  De blaarkop is een zogenaamde dubbeldoelkoe die geschikt is voor zowel vlees- als zuivelproductie. De sterke punten van deze koe zijn de hoge zelfredzaamheid, de lage veterinaire kosten, de goede vruchtbaarheid en de prima vleeskwaliteit. Door haar robuustheid kan de blaarkop ook grazen in een schrale omgeving. Daarmee biedt ze mogelijkheden voor het duurzaam beheer van het natuurlandschap.

  De blaarkop biedt ook economische perspectieven nu groothandel Kruidenier Foodservices uit Rotterdam als vragende partij zelf het bijzonder initiatief neemt om het houden van blaarkoppen in Nederland lucratief te maken. De groothandel wil in een periode van tien tot vijftien jaar volledig overschakelen op het vermarkten van rundvlees van blaarkoppen. Op basis van cijfers uit 2008 zou dit gaan om jaarlijks 3.500 runderen.

  Met de 1.650 vrouwelijke blaarkoppen die nu in Nederland rondlopen, kan aan die vraag nog niet voldaan worden. De Kruidenier stimuleert daarom de sector om te professionaliseren. Jarenlang importeerde Kruidenier rundvlees uit Oostenrijk. Uit economisch en ecologisch oogpunt wil de groothandel, die vooral cateringbedrijven als klant heeft, nu 100 procent overschakelen op rundvlees van Nederlandse blaarkoppen.

  ”Er zijn genoeg mogelijkheden voor de vermarkting tegen een meerprijs als je met een slim en goed verhaal komt”, zegt Maurits Steverink van de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw. De blaarkop komt immers tegemoet aan de wensen van zowel boer, consument als overheid omtrent duurzaamheid, biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  De blaarkop is daarom meer dan enkel een koe met een dubbel doel. Het is een mogelijkheid om te komen tot een nieuwe duurzame en regionale keten. Zo biedt de blaarkop kansen voor Nederlandse veehouders met een minder intensieve bedrijfsvoering die gericht is op het beheer van natuur of op multifunctionele landbouw.

  R-EVOLUTIE… kan soms ook betekenen: op je schreden terugkeren !?!

Geef een reactie