Matteo Ricci

Van mijn zoon kreeg ik voor mijn verjaardag de prachtige biografie van Matteo Ricci (1552-1610) cadeau. China is de opkomende wereldmacht en dit boek leverde mij verrassende inzichten op. Ricci, een Jezuit uit Italië, gaat in de loop van de zestiende eeuw naar China en brengt het tot de hoogste regionen van de macht: de keizer in Peking. In het boek passeren allerlei geleerden de revue die Ricci op zijn tocht door China ontmoet.

Onder meer Zhang Huang die nooit een officiële post bekleedde maar gezien wordt als een man met hoge waardigheid en zijn leven toegewijd aan studie; een Confuciaanse heilige. Zijn vader, die zich een zoon wenste, had twee dromen. In de eerste droom is er een oude man in de Melkweg, die weet had van zijn wens, en hem opriep  om ethische verdiensten te ontwikkelen. In de tweede droom ziet hij een baby met waardigheid gezeten op de maan. Zijn zoon Zhang bezat een aura van ernstige waardigheid, nooit een kwaad woord sprekend, modelstudent, bewogen door het lijden wat hij zag. Als jongeman verloor Zhang Huang zijn vader en jongere broer.

In zijn zoektocht naar de betekenis van het leven, focust Zhang Huang zich op de studie van de Yijing (boek van de verandering). Voor Zhang Huang vormde alle kennis een eenheid. Voor de Bailu Dong Shuyuan (Wit Hert Groeve Academie) zette hij een achtpunten programma voor studie uiteen (in verkorte vorm):

  1. De wortel van alle studie is het bevestigen van de eigen wil tot deugdzaamheid. Velen getalenteerde gaan voor weelde, carrière, zintuiglijk plezier. De wil tot deugdzaamheid richt de geest naar de dingen van de hemel en de aarde.
  2. De belangrijkste doelstelling voor leren is het verwerven van vriendschappen die iemand helpen op het pad der deugdzaamheid te blijven. Men moet elkaar vragen stellen, kritiek met vriendelijkheid accepteren, elkaar corrigeren wanneer overdreven competitiviteit, luiheid of fout gedrag optreden.
  3. De weg tot leren wordt gevormd door het observeren van de wereld om ons heen en het eigen denken. Men moet zich niet beperken tot het denken alleen, alsof aangeboren morele kennis volstaat. Alleen door het gravel te spoelen vindt men ’t goud. Jezelf leren kennen, kan niet zonder kennis van de wereld om ons heen.
  4. Het schild van leren bestaat uit de ernst voor het volgen van regels. Discipline scherpt de geest en bevordert eenheid.
  5. De basis voor leren is piëteit en eerlijkheid. Onze daden dienen te corresponderen met onze woorden.
  6. De beoordeling van leren bestaat uit het bestraffen van kwaad, beheersen van verlangens en het corrigeren van fouten. Goedheid is eeuwig, de mensheid kent zijn zwakheden, fouten zijn onvermijdelijk en we worden al te gemakkelijk verleid.
  7. Het ultieme doel van leren is het volbrengen onze menselijke natuur en bestemming. Dit omvat ook de juiste relaties tussen mensen.
  8. De autoriteit voor leren ligt in het onderzoek van de oudheid en het uitpluizen van de betekenis van klassieke werken. Hun leringen zijn geen voetnoten in de geschiedenis, maar vormen de kern van de studie.

 

, ,

No comments yet.

Geef een reactie