Lokale kennis

Herinnert u zich nog hoe de Fransen een aantal jaren zich keerden tegen de McDonalds restaurants die overal als paddenstoelen uit de grond schoten. Die hamburgertenten zouden de verfijnde eetgewoonten van hun land aantasten. Gisteren stond er nog een foto in de krant van Obama die zijn collega Medvedev uit Rusland trakteert op een hamburger, met french fries en een cola. De globalisering van met name de Amerikaanse gewoonten is een feit, maar dat roept ook tegenbewegingen op.

Wat mij in de globalisering opvalt is dat er vaak de negatieve kanten van worden benadrukt (overal McDonalds) of de economische voordelen (vrijhandel). Ik werd getroffen door een bespreking in de Volkskrant van het boek ‘Crazy like us – the globalization of the American Psyche’ (Ethan Watters) en moest ongewild denken aan The Pasteurization of France (Bruno Latour). De wereld is een netwerk en sociaal krachtenspel geworden en wie de macht over dat netwerk heeft of handig weet te beïnvloeden, legt de ander haar wijze van denken op. De recensent valt de centrale boodschap van Watters als volgt samen:

“Andere culturen gaan niet beter of slechter om met geesteszieken dan wij, ze gaan er vooral anders mee om. Laten we dat niet achteloos wegvagen, maar laten we ervan leren. In een wetenschap die zo weinig zekerheden kent als de psychiatrie siert bescheidenheid.”

Eigenlijk zou bescheidenheid op veel gebieden ons niet misstaan, want wat weten we nou eigenlijk zeker? Latour maakte aannemelijk dat Pasteur een product is van zijn tijd waarin door velen naar oplossingen werd gezocht voor betere publieke hygiëne. Het zou goed zijn te sonderen naar waar mensen wereldwijd naar zoeken om vervolgens van binnenuit ontwikkelingen te ondersteunen. Globalisering is een gegeven, dus het beste is om zoveel mogelijk hybriditeit na te streven: een mix van globaal en lokaal. Dan zal mettertijd de waarde van lokale aanpakken weer sterker doorklinken. Wat helpt is die wereldwijd verspreid aanwezige lokale kennis meer aandacht te geven in het onderwijs. Wij schatten haar gebruikswaarde dan sneller en beter in.

, , , ,

No comments yet.

Geef een reactie