Internationale survey wereldburgerschap

Van oktober tot december loopt er een internationaal onderzoek waarin jongeren wordt gevraagd naar hun opvattingen over wereldburgerschap. Het onderzoek wordt in Nederland vanuit het NCDO opgezet in samenwerking met IEARN (International Education and Resource Network). Bij dit netwerk zijn meer dan 30.000 scholen aangesloten uit 130 landen. Doelstelling is het stimuleren van internationale samenwerking met gebruikmaking van het internet. Ook vindt er jaarlijks een conferentie plaats.

 

Wat gaat een dergelijk onderzoek opleveren? Of wat mogen wij ervan verwachten? Het internationaal onderzoek naar (bedrijfs)culturen van Geert Hofstede leverde praktische inzichten op over hoe met mensen uit andere culturen om te gaan, betere samenwerkingsverbanden te ontwikkelen en effectievere beslissingen te nemen.

Voor Hofstede zijn mensen verschillend. Die verschillen zijn cultureel bepaald. Wereldburgerschap suggereert een eenheid, de wereld, waarvan wij deelgenoot zijn. Het zou aardig zijn als dit onderzoek praktische inzichten oplevert hoe die fysiek-ruimtelijke eenheid (de aarde) tot een meer sociale eenheid gesmeed kan worden. En hoe kan de wereldkennis opgesloten in de verschillende culturen daartoe bijdragen?

,

No comments yet.

Geef een reactie