Home

Wijzer worden

Wie niet uit alles leren wil, wil in het geheel niets leren. Wijzer word je niet zomaar. Je leert het niet zoals taal en rekenen. Het groeit uit een mix van kennis, levenservaring en dingen voor elkaar krijgen. Zoals planten niet harder gaan groeien door eraan te trekken, zo word je niet wijzer door er harder voor te gaan lopen. Haast brengt je nergens, traagheid evenmin. Alles en iedereen tot je leraar maken, dat is het vertrekpunt voor het laten groeien van jóuw wijsheid.

Generieke wijsheid

Wijsheid is van ons allemaal. Niemand heeft er patent op. Overal is wijsheid te vinden in de vorm van verhalen, riten en voorwerpen. Het is generieke wijsheid omdat die overal vandaan kan komen. De wereld is er vol van. Om die wijsheid toegankelijk te maken verdelen we die over vijf schatkamers. In alle wijsheidstradities wordt een wijze gezien als een hoogstaand mens. Zhuang Zi () zegt het zo: De allerhoogste mens gebruikt zijn hart als een spiegel, dingen komen en gaan zonder meer. Hij weerspiegelt zonder iets vast te houden. Zo kan hij alles overwinnen zonder gewond te raken. (vertaling K. Schipper)

Persoonlijke wijsheid

Wijsheid is persoonlijk. Het hangt samen met iets doorleven en op een dieper niveau begrijpen. Wijsheid komt met de jaren, is een bekend gezegde. Dat klopt soms wel, maar niet iedere oudere wordt door anderen als ‘wijs’ gezien. Ook ingrijpende gebeurtenissen in een leven, leiden niet automatisch tot wijsheid. Het verwerken van ervaringen lijkt allesbepalend. Wij kiezen voor ‘wijzer worden’ en niet voor wijs worden. Wijzer worden gaat over jouw unieke manier van ervaren, betekenis geven én het inpassen ervan in je levensverhaal. Zo ontstaat zelfkennis: de kern van persoonlijke wijsheid.

Praktische wijsheid

Wijsheid is praktisch. De Griekse filosofen uit de oudheid  hadden al aandacht voor de praktische kant van wijsheid. Als een mens zijn wijsheid kan inzetten voor het welzijn van anderen en de omgeving, dan noemden ze dat deugdzaam. Het is die deugd van weloverwogenheid en vastberadenheid die misschien het best kan worden aangeduid als goed begrepen eigen belang. Het handelen is goed omdat het is afgestemd op het grotere belang en wat een context nodig heeft. Men toont persoonlijke betrokkenheid door bij te dragen aan de bedoeling die mensen voor ogen hebben. Wijsheid doet ertoe.