Diensten

Wat kan mondiaal leren voor u betekenen? Wat levert het op?

We geven concreet vorm aan leren mét elkaar vanuit de gedachte dat verschillen inspireren. Bovendien leggen we ongebruikelijke verbindingen door voorbij te gaan aan stereotype opvattingen over andere culturen.

We werken aan het versterken van praktische wijsheid en mondiaal burgerschap!

Concreet bieden we de volgende diensten aan:

  • Advies en organisatie: uitdenken strategie, aanreiken van concepten voor uitlopende programma’s en activiteiten, organiseren van leeractiviteiten
  • Ontwerp en uitvoering: formuleren leerdoelen, ontwerpen workshops en opleidingen, ontwikkelen van leermateriaal, faciliteren van leernetwerken
  • Onderzoek en ontwikkeling: didactische modellen van mondiaal burgerschap, verhelderen van interculturele vraagstukken, participeren in netwerken