Denkmodel-3 Vijfvoudige revolutie

Het onderzoek naar de toekomst is actueel. Hoe wordt de toekomst geproduceerd? Ogenschijnlijk kleine veranderingen op het ene gebied kunnen grote gevolgen hebben op een ander gebied. Het denkmodel van de vijfvoudige revolutie gaat uit van vijf gebieden in de samenleving waar voortdurend ‘revoluties’ plaatsvinden.

• De methodologische revolutie
• De wetenschappelijke revolutie
• De technologische revolutie
• De maatschappelijke revolutie
• De culturele revolutie.

Wat betekenen deze revoluties? Het zijn steeds nieuwe veranderingen op de vijf gebieden die in hoge mate onze toekomst bepalen. Sommige veranderingen sorteren meteen effect, andere veranderingen lijken uit te doven. Datgene wat stand houdt, werkt soms zo krachtig door dat uiteindelijk onze hele cultuur erdoor verandert.
Er bestaat een opeenvolging en samenhang tussen die vijf gebieden. De Booleaanse logica maakte de ontwikkeling van de computer mogelijk. Het internet heeft de opkomst van sociale netwerken mogelijk gemaakt. Sociale netwerken op internet vervullen in 2011 een belangrijke rol bij de politieke en maatschappelijke omwentelingen in Noord-Afrika.
De technologische revoluties vormen vaak een belangrijk kantelpunt. Ontwikkelingen in de wetenschap maken het bijvoorbeeld op een bepaald moment mogelijk om vliegtuigen te fabriceren. Pas als er daadwerkelijk vliegtuigen gaan vliegen en er op grotere schaal passagiers worden vervoerd, is sprake van een omwenteling. Een dergelijke omwenteling leidt op termijn tot ingrijpende verandering in het gedrag van mensen. De ‘city trip’ is nu een ‘gewone’ vrijetijdsbesteding voor veel mensen.

De vijfvoudige revolutie is te beschouwen als een Venetiaanse brug. Wat begint als een doorbraak in de logica of wiskunde leidt via wetenschappelijke ontwikkelingen tot één of meer technologische innovaties. Dergelijke innovaties hebben grote invloed op hoe mensen hun leven leiden en de cultuur die we met elkaar beleven. De culturele omwentelingen vormen vaak weer de kiem voor nieuwe methodologische revoluties.

, ,

No comments yet.

Geef een reactie