Denkmodel-2 Een leeg hoofd

Het is logisch dat je over verschillende onderwerpen verschillend denkt. Maar het wordt pas interessant als je over hetzelfde onderwerp verschillend denkt. Over denkmodellen kun je niet twisten, want die berusten op een keuze. Als mensen langs elkaar heen praten, hanteren ze meestal een ander denkmodel. Het nut van denkmodellen is dat je ze naast elkaar kunt hanteren.

De mens werkt aan zijn eigen evolutie. Daartoe dienen allerlei oefeningen om vooruit te komen, zich te harden of om minder last te hebben van allerlei prikkels van buitenaf. Sommige mensen vasten regelmatig, anderen staan vroeg op om de zon te groeten, weer anderen nemen koude baden of bidden zoveel keer per dag. Het oefenen kan veel vormen aannemen, maar heeft als gemeenschappelijk doel het leven zelf te veranderen.

Van alle oefenstelsels in de wereld is yoga een heel systematisch uitgewerkt geheel met één doel: het hoofd leegmaken. Door het hoofd leeg te maken krijg je controle over je denken. Je kunt je afsluiten voor allerlei prikkels van buiten en gedachten komen niet meer ongewenst op. Van de meeste mensen vraagt dat enige oefening, maar daar krijg je dan ook iets bijzonders voor terug. In een leeg hoofd verwerft je geest een directe vorm van waarnemen.

Je maakt je hoofd leeg om ruimte te maken om één zelfgekozen voorwerp of voorstelling te leren kennen. Vergelijk het met een lege kamer waarin je één ding plaatst. Je kunt er omheen lopen, het van dichtbij of op een afstand bekijken, het oppakken en ermee rondlopen. Je hebt de mogelijkheid om het ding van alle kanten te bekijken en er in op te gaan. Daarmee krijg je toegang tot de kennis die in dat voorwerp of voorstelling zelf ligt besloten. Het hoofd leegmaken levert een groter en krachtiger bewustzijn op. Een bewustzijn dat geconcentreerd is doch openstaat voor nieuwe gezichtspunten. Verschillend denken over hetzelfde onderwerp vraagt enige oefening.

, , ,

No comments yet.

Geef een reactie