Denkmodel-1 Evolutie

Deze blog wil ik gaan gebruiken voor het publiceren van denkmodellen. Een denkmodel is een hulpmiddel om complexe materie te hanteren, om informatie te ordenen of te interpreteren. Een denkmodel heeft praktische en didactische waarde. Het heeft niet de pretentie de enige waarheid te verkondigen. Het is ‘n manier van kijken.

Het eerste denkmodel in deze reeks gaat over evolutie. Daar is veel over te doen. Sommigen twijfelen zelfs aan de opeenvolgende stadia in de evolutie van de aarde. De mens is een apart wezen. Een mens werkt aan zijn eigen evolutie wordt weleens gezegd. De mens is op zoek gegaan naar de structuur en de betekenis van de wereld waarin wij leven.

Een handige manier om die opeenvolgende stadia in de evolutie te onthouden gaat uit van twee kanten van de dezelfde medaille: energie en informatie. De energie-kant is de ordening vanuit de natuur, de informatie-kant de ordening vanuit de geest. Er is sprake van een wisselwerking tussen natuur en geest. De natuur produceert als het ware nieuwe informatie die vervolgens weer inwerkt op het volgende stadium. Dieren brengen klanken voort. Ze kunnen elkaar waarschuwen. Dat is een prille vorm van taal. De verinnerlijking van die taal maakt bij de mens iets nieuws mogelijk. Innerlijke vermogens zoals denken en voelen ontwikkelen zich. In kunst of religie komt die unieke belevingswereld tot uitdrukking. Bovenop taal ontstaat cultuur.

Dit denkmodel laat zien dat er sprake is van twee met elkaar samenhangende evoluties. Die reeksen werken op elkaar in en stuwen op de manier de evolutie voort. Waar het allemaal mee begonnen is en waar we naartoe bewegen blijft voor ons verborgen. Of schuilt daarin een mystiek weten omtrent het begin en einde van deze wereld?

No comments yet.

Geef een reactie