De ziekte van de islam

Het ISVW te Leusden is een conferentieoord met filosofische inslag. Ik was er al een jaar of langer niet meer geweest en zie tot mijn verbazing dat er een geheel nieuw hotelgebouw is bijgekomen. Ruime lichte kamers die bovendien voorzien zijn van goede geluidsisolatie. Op mijn kamer liggen een aantal boeken waaronder de briefwisseling tussen Hannah Arendt en Martin Heidegger. Maar mijn oog viel op ‘De ziekte van de Islam’ van Abdelwahab Meddeb.

Op de achterflap: Fundamentalisme is de ziekte van de islam. Net zoals onverdraagzaamheid de ziekte van het katholicisme was en nazisme die van Duitsland. Ik vond het een nogal vreemde opsomming. Ik ben van katholieke huize en heb het onverdraagzame van het katholicisme pas beseft na voorbeelden van mijn Joodse leraar over hoe priesters in Italië het geloof verkondigden. Met de ene hand brood voor hongerige kinderen aanbieden en met de andere hand het kruis tonen als voorwaarde om dat brood te verkrijgen. In mijn jeugd voelde het katholieke Limburg als een warm bad. Ik vermoed dat de islam voor de gemiddelde Marokkaan ook warm aanvoelt. Eigenlijk kan ik me die onverdraagzaamheid van het katholicisme nog niet goed voorstellen. De gemiddelde moslim kan zich weinig voorstellen bij het fundamentalisme denk ik zo. Het hoort eigenlijk niet bij de islam. Toch zitten we er nu wel mee opgescheept. De reden daarvoor moet worden gezocht in de rede, vooral in de afwezigheid daarvan. We zitten opgescheept met halfgeletterden.

Ik ben in het ISVW om een leernetwerk van schoolleiders te faciliteren. Het onderwijs is bij uitstek de faciliteit om geletterdheid te bewerkstelligen. Meddeb schreef dit boek vooral voor moslims om ze een spiegel voor te houden en om meer aandacht te vragen voor de rede binnen de islam. De aanzetten voor een liberaler denken ziet hij duidelijk bij islam-filosofen van vroeger eeuwen, er is van binnenuit een beweging naar geletterdheid mogelijk. Maar hij voert ook westerse en Chinese filosofen ten tonele voor zijn argumentatie. Logisch want Meddeb is weliswaar van Tunesische komaf, maar voelt zich thuis in Frankrijk. Hij is een voorbeeld van een nieuwe realiteit. Hij denkt mondiaal. Wereldwijd veel mondiale scholen ontwikkelen, zou dat niet prachtig zijn?

No comments yet.

Geef een reactie