De hondsdagen en het bederf

Het hoogtepunt van de zomer is de periode van ongeveer 20 juli tot 20 augustus. Het zijn de hondsdagen waarin voedselwaren vanwege het warme weer eerder bederven. Ook de aanwezigheid van veel insecten draagt daaraan bij. Astronomisch gezien valt deze periode samen met de afwezigheid van Sirius aan de sterrenhemel. Sirius, een heldere ster, komt dan gelijk op met de zon. Sirius verwijst weer naar de Griekse mythologie, het was de hond van de jager Orion. Maar al in het oude Egypte was het een belangrijke ster, de opkomst van Sirius met de zon markeerde het begin van het nieuwe jaar.

Een periode waarin bederf optreedt, vraagt om maatregelen. In de I Ching handelt hexagram 18 over het ‘werk aan het bedorvene’. Het oude beeld laat een vat met krioelende insecten zien. Het bedorvene staat symbool voor de bezorgdheid, het verdriet of het lijden. Het bederf heeft nut, want het wekt op tot reflectie. Het biedt de mens de mogelijkheid zich te verheffen, de zorgen te boven te komen en zich te vernieuwen. In het bijzonder gaat het hier om het herstellen van zaken uit het verleden of de opvoeding door de volle verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leven én de persoonlijke ontwikkeling richting te geven door de aandacht en de energie te concentreren.

Hexagram 18 geeft ook een praktische handreiking. Het bederf dient bij de wortel te worden aangepakt. Het voorgestelde reflectieproces kent drie stappen:

  1. Verwerf inzicht in een tekortkoming door het bederf te onderzoeken en er verantwoordelijkheid voor te nemen (op de schouders nemen). Het begrip leidt tot een bepaalde mate van dienstbaarheid aan zichzelf en daarmee ook aan de omgeving.
  2. Ontwikkel een vastbeslotenheid om het bederf op te lossen. Vastbeslotenheid wordt bereikt door een oplossing vanuit het hart te vinden. Oud gedrag onder ogen zien, houdt in dat de eigen projecties worden doorgeprikt.
  3. Blijf zorgvuldig observeren om ervoor te zorgen dat het bederf niet terugkeert. Men moet de aandacht blijvend verschuiven naar het gewenst gedrag of de gewenste situatie.

In een van de commentaren vond ik een bijpassend tijdschema: 3-1-3. Neem voor stap 1 drie dagen, een dag voor stap 2 en vervolgens weer drie dagen voor stap 3. Aldus biedt deze handreiking een prima opzet voor een week van bezinning. Door de continue aandacht voor de ‘eigen zaak’ voert de wind het verval weg en brengt er nieuw leven voor in de plaats. Er schuilt een beloning in ’t probleem die op die manier wordt geopenbaard. De verandering komt van binnenuit!  Een grondige reiniging leidt tot een totale verandering van het karma.

, , ,

One Response to De hondsdagen en het bederf

  1. Maarten 15 augustus 2011 at 08:23 #

    Marc,

    ik lees stukjes met plezier.
    Ik vond dit een mooi schema, die 3-1-3. In mijn ervaring wordt die laatste 3 vaak vergeten. En in sommige gevallen (denk bijv. aan rookverslaving) blijft waakzaamheid de rest van je leven geboden.

Geef een reactie