De geest opschudden

Shake the Spirit is het nieuwe album van Elle King en de trailer spreekt voor zich. Ze heeft niemand nodig om zich volledig mens te voelen. Ze houdt van zichzelf. Dat is wat kort door de bocht gesteld, het gaat bij haar om eigenwaarde en jezelf uiterst serieus nemen. Je mag dan een levend wezen zijn, maar leven vraagt om tot leven komen en iets van je leven maken. Haar muziek spoort daartoe aan.

Afgelopen week mocht ik een uurtje over mijn werk vertellen aan een groep studenten. In de aanloop naar dat college kwam ik op het idee om het volgende thema te nemen: in dialoog met jezelf. Ik begon als volgt (uit mijn aantekeningen in niet gecontroleerd Engels):

As you might know, there was an inscription at the Temple of Apollo at Delphi, a call to know yourself. Knowing yourself seems on the one hand obvious (in the sense that who else knows you better than you yourself) but on the other hand extremely difficult, maybe not possible. To know yourself can be read as the highest possible, personal wisdom. Let’s explore that a bit further this afternoon and the way I want to do that is based on serendipity. My guide was a series of coincidences or associations that may have had more value than at first glance seemed to be the case.

Vervolgens deed ik 2-minuten meditatie met de studenten en vroeg ze om meteen na die meditatie een vraag of onderwerp in gedachte te nemen met betrekking tot de opleiding of professionele identiteit, om die vervolgens in kleine groepjes uit te wisselen en te bespreken. De plenaire terugkoppeling was wel wat verwarrend voor me. Het waren namelijk heel praktische vragen die opkwamen. Wat is een project? Wanneer kan ik met een project starten? Op dat punt had ik misschien pas op de plaats moeten maken om mijn opzet te heroverwegen. Maar ik ging stug door volgens plan:

How to approach the self? The self is with respect to professional identity characterized by a material, social & spiritual dimension. Now spirituality has not so much do with collecting skills and knowledge (material dimension) or expanding your network, these are also very important, but spirituality maybe best characterized by following your path, that can be within a tradition or across certain boundaries. Your Path is always unique, the way can be shown to you, but you have to move yourself. You have to follow your path. Trust is a very delicate matter in the spiritual dimension.

In a Happinez-magazine I found a column written by Elisabeth Gilbert about following your path. Quotes from Elisabeth Gilbert: “But guess what: you can do something for yourself without doing anything wrong with anyone else. If you undertake a spiritual journey, you are even doing your fellows a service. It is an attempt to relieve suffering. […] Happy people are better off caring for others than people who suffer. So only when you have found peace within yourself you will be able to serve humanity. […] If you long for a spiritual journey, begin one – for yourself, for the people around you, for all of us.”

Ik liet de student dat fragment lezen en vroeg ze te bepalen of ze er mee eens of oneens waren. Belangrijk was een argument voor de eigen stellingname te formuleren. Vervolgens werd in kleine groepen een dialoog ontwikkeld en de opdracht was om de argumenten uit te wisselen en vervolgens met elkaar -waar mogelijk- tot overeenstemming te komen. In verschillende groepjes kwam een goed gesprek op gang. Een groepje studenten haakte af. Na afloop was ik in gesprek met hun begeleider en begreep ik beter waarom. De plenaire terugkoppeling verraste me positief. Ik kwam weer wat meer tot mezelf :-).

Ter afsluiting bracht ik nog het volgende in:

Happinez Magazine was brought into our house by my wife. She received it as gift at the tea shop. I would say that magazine is not my wife’s cup of tea for she is developing a philosophical practice based on critical thinking. Critical thinking can be viewed as spirituality…there are many paths to go. But in following your path, so called discontinuities are quite important to be aware of. Having good dialogs can help to develop your capacity to distinguish and discern among the many things that come on your way.

The appearance of Happinez Magazine in our house brought into my mind a novel from the Flemish author Paul Mennes: Soap. This novel (in my memory) opens with a setting of two children playing with toys and mother comes home from the supermarket and with her a bag potato crisps, not in the usual flavor but a new exotic flavor. One child is completely flipping out of his mind and that is the starting point of some trouble.

An unexpected occurrence is called a discontinuity. Discontinuities can have many manifestations, appearances, some are pleasant some not. The way you deal with these surprises, frustrations, misconceptions might be crucial in developing your self and therefor your agility, craft and identity. So you better start to become good at it!

Dit uurtje college heeft me nog dagen beziggehouden. Gelukkig kwam daar dit weekend Elle King op mijn pad. Ze schudde mijn geest als een kussen op. Ik was weer terug bij mezelf. Luister eens naar Little Bit of Loving. Ze zegt er zelf het volgende over:

“When I sang it with the band for the first time, I felt this joy coming through me,” […] “I’ll never forget it. Instead of having an out-of-body experience, I had an into-my-body experience. I felt myself snap into my body and I fell to my knees and burst into tears. I just started weeping. And I looked up at my bassist and he looked at me and he said, ‘It’s really nice to see you again, Elle.’”

, ,

No comments yet.

Geef een reactie