Archive | Geen categorie

Onderwijs voor allen

Een Syrische vrouw haalt in Duitsland op haar twintigste het gymnasiumdiploma. Een heuse prestatie. Zij is een witte raaf, want het Duitse onderwijssysteem is, evenals het Nederlandse, er niet op gericht om scholieren als Malak Boubaki naar dit niveau te brengen. Haar levensverhaal ademt de geest van doorzettingsvermogen en doelgerichtheid. Ook haar directe omgeving heeft […]

Continue Reading 0
DiV

Dood in Venetië: een verlangen naar ontwikkeling

In de voorstelling ‘Dood in Venetië’ zien we Thomas Mann al schrijvende aan het werk. De voorstelling ontstaat ter plekke uit de geest van Tommy zoals zijn vrouw Katja hem liefkozend noemt. Wat we zien is een mooi voorbeeld van wat in mijn vakgebied met ‘emergent activity’ (Carvalho & Goodyear) wordt aangeduid. De voorstelling ontstaat […]

Continue Reading 0
Frans_Moors

Omkeren

Deze week ben ik begonnen aan wat ik mijn parttime sabbatical noem. Een schooljaar lang werk ik tweeëneenhalve dag per week en de andere helft besteed ik aan studie, schrijven en workshops voor verdieping. Dat is het plan. Of en hoe het uitwerkt gaan we meemaken. In de winterperiode is er een evaluatiemoment. Ik beschouw […]

Continue Reading 0
2210-1 Prikklok in fabriek 1920

HOW YOU TREAT PEOPLE IS HOW THEY BEHAVE

Hoe je mensen behandelt, is hoe ze zich gedragen. Dat zei Danielle Harmer, HR directeur van de Metro Bank. Geef je mensen regels, krijg je het gedrag dat daarbij hoort. De Chinese wijze Lao-tse, schrijver van het daoistisch basiswerk de Dao De Jing, schreef een paar duizend jaar geleden : “Hoe meer we willen regelen, […]

Continue Reading 0
Yin Yang

Yin en Yang; ofwel de kracht van verschillen

Het meest bekende Chinese teken is het Yin Yang teken, te zien in tattoos, servies en nog veel meer. Voor mij is ’t hét beeld van meebewegen met verschillen (zie mijn vorige blog), uitgedrukt in het meest uitgesproken verschil: zwart en wit. In Nederland houden we niet zo erg van uitgesproken verschillen. We kennen het […]

Continue Reading 0

MEE-BEWEGEN MET VERSCHILLEN

Wat hebben een managementteam, voetbalelftal of gezin met elkaar gemeen? Juist ja, er moeten regelmatig beslissingen worden genomen. Wel of geen kerstkaart, verdedigend of aanvallend, op vakantie naar een all inclusive of de camping? Tijdens de besluitvorming komen er onvermijdelijk verschillen aan het licht: de één ziet het zus, de ander zo, de ene groep […]

Continue Reading 1

Een verhaal over ouder worden

Story telling is hot in het bedrijfsleven. Op zoek naar effectieve vormen voor het delen van waardevolle kennis, is de kracht van verhalen herontdekt. Daarbij draait het niet om het vertellen van bekende verhaaltjes. Het benutten van elkaars kennis is in het geding. Niet de kennis, maar het delen ervan is de grote uitdaging. Een Amerikaanse generaal […]

Continue Reading 0