Vooraankondiging

Leernetwerk Yoga-Filosofie

  • Werkwijze: Hertalen van de yoga-sutra
  • Duur: 1 jaar (oktober-juni)
  • Frequentie: elke maand een bijeenkomst (8 in totaal)

De actualiteit van yoga-filosofie

Ieder mens heeft dagelijks te maken met een bombardement aan prikkels dat op hem afkomt; de spreekwoordelijke waan van de dag. Dat stelt je steeds voor verrassingen en het stelt je op de proef. Die prikkels komen van binnen (herinneringen) en buiten (via de zintuigen) en in feite kun je daar weinig aan doen.
De yoga-filosofen bedachten antwoorden op hoe met dat bombardement aan prikkels om te gaan. Het standaardwerk voor yoga-filosofie is geschreven door Patanjali. De yoga-sutra bestaat uit 195 korte aforismen, soms bestaande uit maar vijf of zes woorden. De commentaren op dergelijke beknopte geschriften zijn daardoor uitgebreid. Je ziet door de bomen het bos niet meer. De hoeveelheid informatie leid je gemakkelijk af van de bedoeling van yoga: de activiteiten in het brein beheersen en stoppen om meer eenheid te ervaren.

Hoe ziet dat yogapad eruit?

Patanjali wijst een weg waardoor je minder onderhevig bent aan die prikkels. Waardoor je niet langer slachtoffer bent van die prikkels, maar meer in controle. Vergelijk dit met een ijzeren plaat waarop je ijzervijlsel strooit. Het ijzervijlsel ligt kris-kras verspreid. Wordt de plaat magnetisch geladen en je strooit dan ijzervijlsel op de plaat, het zal het één bepaalde vorm aannemen. De magneet is de baas over het ijzervijlsel. Op een vergelijkbare manier kan de mens baas worden over de prikkels door weer in controle te komen over de vaak automatische reacties op al die prikkels.

Wat levert het je op?

Door een eigen hertaling te maken, ontwikkel je je eigen filosofie, perspectieven en manieren van oefenen. Aangezien je dit doet op basis van de yoga-sutra, sluit je aan bij een betrouwbare traditie. We beperken ons wat de hertaling betreft tot hoofdstuk een, maar zullen in de bespreking ook delen uit andere hoofdstukken erbij halen. De hertaling bestaat uit een eigen formulering van de 51 verzen en een eigen uitleg per vers daarbij.

Werkwijze

Een leernetwerk is een gezelschap van mensen die samen een thema of vraagstuk onderzoeken en daarover met elkaar uitwisselen. In dit leernetwerk is iedereen bezig met een eigen hertaling te maken van de yoga-sutra. De nadruk ligt op de betekenis en toepassing van de sutra in je dagelijks leven. Door daarover uit te wisselen met anderen, kom je op nieuwe ideeën en krijg je tevens scherper waar het wat jou betreft over gaat.
Een leernetwerk kenmerkt zich door actieve deelname, gemeenschappelijke focus en dialoog.

Benodigdheden

Je hebt een aantal vertalingen nodig van de yoga-sutra van Patanjali op basis waarvan je zelf aan het werk gaat. Eén van die vertalingen dient bij voorkeur de integrale vertaling van het commentaar van Vyasa te bevatten.

Opbouw

In de eerste bijeenkomst worden de vier hoofdstukken van de yoga-sutra ingeleid. Vervolgens hertalen we het eerste hoofdstuk (samadhi-pada) in acht stappen. We volgen daarbij de indeling van de yoga-sutra volgens Claude Maréchal (revue Viniyoga nr. 69).

Investering

Je tekent in voor het hele leertraject van 8 bijeenkomsten.

  • Het leernetwerk bestaat uit maximaal 8 personen.
  • De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond te Hilversum, van 19.30-22.00 uur.
  • De kosten voor deze leeractiviteit bedragen € 275,00 incl. koffie/thee
  • Je dient zelf te zorgen voor boeken. Een literatuurlijst wordt aangereikt.