Dialoog tussen religies: toekomst of verleden tijd?

Woensdag 6 april 2011 was een mooie lentedag. De dag waarop Marcel Poorthuis zijn oratie uitsprak aan Tilburg University. Is de dialoog tussen de religies nog wel van deze tijd? Behoort ze tot het verleden of heeft zij nog toekomst? De kersverse professor ziet vooral een toekomst voor de dialoog, voor de samenleving én de theologie. Postmodernisme en fundamentalisme zijn de grote bedreigingen. Poorthuis hekelt de clichématige uitspraken van opiniemakers over bijvoorbeeld de Islam. Daaruit spreekt vooral hun geringe kennis van andere godsdiensten.

Poorthuis was al benaderd door Pownews om een reportage te maken van de dag. Hij heeft er vriendelijk voor bedankt. Je zult Rutger maar een dag lang om je heen hebben! Ook DWDD had gehoord van zijn inauguratie, maar meer nog vanwege een boek dat nog moet verschijnen. De titel van dat boek: Van harem tot fitna. Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010. De auteurs zijn Marcel Poorthuis en Theo Salemink. Het verschijnt later dit jaar bij valkhofpers. Dit boek volgt op twee andere boeken, respectievelijk over de beeldvorming over Jodendom en Boeddhisme. Poorthuis en Salemink vormen een succesvol schrijversduo. Eerder al werd een biografie van Sophie van Leer gepubliceerd.

Een belangrijke boodschap die Poorthuis uitdraagt is de stelling dat het fundamentalisme een hedendaags verschijnsel is. De fundamentalisten hangen maar één waarheid aan en zien de tegenstander als vijand. Als term is het fundamentalisme verbonden met de ontwikkeling van het Amerikaans protestantisme in de 19e eeuw. In de traditionele godsdiensten is er altijd veel pluriformer en genuanceerder gedacht, betoogt Poorthuis. Het huidige Islamitisch fundamentalisme dat dweept met de zuivere Islam, heeft geen reële verbinding met historische bronnen. Welk belang of motief hebben mensen erbij de ander als vijand te zien? Is dat onwetendheid? Angst?

No comments yet.

Geef een reactie