Praktische wijsheid bij stedelijke ontwikkeling

Doug Saunders schreef een boek over het migratiestromen en stedelijke ontwikkeling. Een optimistisch boek. Er zijn weliswaar veel mensen die van het platteland naar de steden trekken, ze verkeren vaak in armoede, maar in de stedelijke gebieden waar ze arriveren, vertonen ze ook ondernemerslust en mensen helpen elkaar. De kleinschalige handel door migranten is een eerste trede op weg naar verdere ontwikkeling. Dat is de boodschap voor bestuurders.

Wat opvalt is verder dat er wereldwijd grote overeenkomsten bestaan tussen migranten. NRC (7-1-2011): “In Instanbul organiseren mensen zich net zo als in Toronto of in Bangladesh.” Ik moest bij het lezen van de recensie ook denken aan de praktische wijsheid van Barry Schwartz. Je wenst bestuurders praktische wijsheid toe opdat ze goede inschattingen maken. Dat ze het goede doen voor de mensen.  Kijkend naar de ellende in migrantenwijken, is de stap naar meer regulering en procedures snel gemaakt. Soms worden hele wijken met de grond gelijk gemaakt. Maar meer regels of bepaalde toeslagen helpen niet om mensen te bewegen in een bepaalde richting of om het goede voor elkaar te krijgen. Het gaat om de goede wil bij bestuurders en de vaardigheden het goede te doen bij mensen die beleid uitvoeren. Daarvoor is het nodig om soepel met regels om te gaan. Dan krijgt individueel ondernemerschap de benodigde ruimte.

, , ,

No comments yet.

Geef een reactie