Tag Archives | toekomst

Denkmodel-4 De vijf cultuurcodes

Er zijn verspreid over de aardbol een heleboel culturen en geloven te onderscheiden. Sommige culturen lijken op elkaar, anderen verschillen erg. Soms vormen landgrenzen cultuurovergangen. De Nederlandse cultuur bijvoorbeeld verschilt van de Belgische, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Deze twee landen maken immers deel uit van Europa. De Europese cultuur als zodanig bestaat misschien […]

Continue Reading 1
Denkmodel-3 Vijfvoudige revolutie

Denkmodel-3 Vijfvoudige revolutie

Het onderzoek naar de toekomst is actueel. Hoe wordt de toekomst geproduceerd? Ogenschijnlijk kleine veranderingen op het ene gebied kunnen grote gevolgen hebben op een ander gebied. Het denkmodel van de vijfvoudige revolutie gaat uit van vijf gebieden in de samenleving waar voortdurend ‘revoluties’ plaatsvinden. • De methodologische revolutie • De wetenschappelijke revolutie • De […]

Continue Reading 0
Mandela-In gesprek met mezelf

Naar een non-culturele samenleving

Waar ging het mis met de multiculturele samenleving? Het probleem ermee is misschien dat het niet goed is om een dergelijke samenleving na te streven. De kern van de multiculturele samenleving ligt in het streven verschillende groepen met behoud van hun culturele identiteit naast elkaar te laten samenleven. Op zichzelf kan dat leiden tot allerlei […]

Continue Reading 0
verticalscene2_groot

Verticale weg

Afgelopen week was ik bij InnovatieNetwerk in gesprek over… innovatieprocessen –hoe raad je het- en hoe je die processen beter kunt faciliteren. Mijn gesprekspartner is wars van adviseurstaal zeker als het gaat om veranderen en leren. Er komen al gauw woorden als cyclisch, incrementeel, prototypen, aan te pas om duidelijk te maken dat innoveren ingewikkeld […]

Continue Reading 0
Trek naar de stad

Praktische wijsheid bij stedelijke ontwikkeling

Doug Saunders schreef een boek over het migratiestromen en stedelijke ontwikkeling. Een optimistisch boek. Er zijn weliswaar veel mensen die van het platteland naar de steden trekken, ze verkeren vaak in armoede, maar in de stedelijke gebieden waar ze arriveren, vertonen ze ook ondernemerslust en mensen helpen elkaar. De kleinschalige handel door migranten is een […]

Continue Reading 0

Uiteenlopend denken

“For over 250 years the Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) has been a cradle of enlightenment thinking and a force for social progress.  Our approach is multi-disciplinary, politically independent and combines cutting edge research and policy development with practical action.” Er is een aardig voorbeeld van grafische facilitatie te […]

Continue Reading 0

Earth 2100

ABC televisie probeert met een ‘graphic novel’ de urgentie van klimaatverandering over te brengen. Ze beschouwen de het als een journalistieke uitdaging om de wetenschappelijke inzichten op dit gebied op nieuwe manieren voor het voetlicht te brengen. Scenario’s spelen daarin een belangrijke rol. Niet om de toekomst te voorspellen, dat kan niemand, wel om het […]

Continue Reading 0

Kosmopolitisme

Een ander woord voor wereldburgerschap is kosmopolitisme. Komende donderdag spreekt Elisabeth Young-Bruehl over dit onderwerp in Nijmegen tijdens de Hannah Arendtlezing. Ze heeft een opbeurende boodschap in deze onzekere tijden. Zoals de zachte krachten uiteindelijk zullen overwinnen, zo wint het kosmopolitisme van het nationalisme. Het nationalisme is een harde houding, niet alleen omdat ze zich […]

Continue Reading 0
505035_214486_jpeg_328797d

Millenniumdoelen

Vandaag in Trouw een artikel over de millenniumdoelen. Onder de titel: een vangnet bouwen voor de kwetsbaren. Die titel is misleidend want het gaat niet om het ontwikkelen van een wereldwijde verzorgingsmaatschappij, maar op het aanspreken van overheden op hun inspanningen en resultaten op een achttal doelen (honger, scholing, gelijke kansen meisjes en jongens, kindersterfte, […]

Continue Reading 0

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

‘Hoe sneller wij voorwaarts oprukken, des te meer en des te ingewikkelder problemen zullen wij ontmoeten’ Fred L. Polak Het werk van de Nederlandse futuroloog Fred L. Polak is uiterst actueel. Hij voorspelde niet alleen de impact van een aantal technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld een computer in elke huiskamer, maar beschouwde vooral de invloed ervan op […]

Continue Reading 0