Millenniumdoelen

Vandaag in Trouw een artikel over de millenniumdoelen. Onder de titel: een vangnet bouwen voor de kwetsbaren. Die titel is misleidend want het gaat niet om het ontwikkelen van een wereldwijde verzorgingsmaatschappij, maar op het aanspreken van overheden op hun inspanningen en resultaten op een achttal doelen (honger, scholing, gelijke kansen meisjes en jongens, kindersterfte, gezondheid moeders, aids en malaria, schoon drinkwater, eerlijke kansen voor arme landen). Probleem is dat het in de cijfers om gemiddelden gaat. Zo kunnen landen doelen behalen zonder dat er veel voor gedaan hoeft te worden. Kortom, het artikel waarschuwt bij monde van Evelien Herfkens vooral voor zelfgenoegzaamheid. Interessant is dat Herfkens dit koppelt aan het afschaffen of omvormen van ‘hulp oude stijl’. Dus geen schooltjes meer bouwen in het zuiden, maar overheden aanspreken en helpen bij het vormgeven van onderwijsbeleid en de uitvoering ervan. Het gaat er dus om de lokale verantwoordelijkheid voor goed onderwijs mee te financieren.

Vandaag begint in New York de VN-top over de millenniumdoelen voor 2015!

, ,

No comments yet.

Geef een reactie