Archive | Denkmodellen

12 Years a Slave – dat ben jij

Dat ben jij (tat tvam asi) is een uitspraak uit de Chāndogya Upanishad die ik vaker als denkmodel gebruik. Een hulpmiddel om niet vanuit afstand naar de wereld te kijken, maar vanuit verbinding. In een gesprek tussen vader en zoon, probeert de vader de waarheid aller waarheden over te dragen: Deze werkelijkheid die zo subtiel […]

Continue Reading 0

Het vreemde als aanleiding tot leren

Tijdens mijn verblijf in Berlijn, hoofdzakelijk met het doel om te lezen en vooral te schrijven, stuitte ik op het werk van Ortfried Schäffter. Veel van zijn artikelen staan online bij de Van Humboldt Universität hier in Berlijn. Een essay trof me in het bijzonder, het handelt over het vreemde als aanleiding tot leren. Ik […]

Continue Reading 1
Hex52_pict

De berg: het stilhouden

Na mijn blogbericht over ‘how to meditate in a minute’ hield het onderwerp ‘meditatie’ me nog wat bezig. Meditatie is sterk met India verbonden, in het bijzonder met yoga-praktijken en het boeddhisme. In beide stromingen speelt het begrip nirodha een belangrijke rol. Nirodha behelst het stopzetten van de wervelingen in de geest, de geest tot […]

Continue Reading 1

Denkmodel-4 De vijf cultuurcodes

Er zijn verspreid over de aardbol een heleboel culturen en geloven te onderscheiden. Sommige culturen lijken op elkaar, anderen verschillen erg. Soms vormen landgrenzen cultuurovergangen. De Nederlandse cultuur bijvoorbeeld verschilt van de Belgische, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Deze twee landen maken immers deel uit van Europa. De Europese cultuur als zodanig bestaat misschien […]

Continue Reading 1
Denkmodel-3 Vijfvoudige revolutie

Denkmodel-3 Vijfvoudige revolutie

Het onderzoek naar de toekomst is actueel. Hoe wordt de toekomst geproduceerd? Ogenschijnlijk kleine veranderingen op het ene gebied kunnen grote gevolgen hebben op een ander gebied. Het denkmodel van de vijfvoudige revolutie gaat uit van vijf gebieden in de samenleving waar voortdurend ‘revoluties’ plaatsvinden. • De methodologische revolutie • De wetenschappelijke revolutie • De […]

Continue Reading 0

Denkmodel-2 Een leeg hoofd

Het is logisch dat je over verschillende onderwerpen verschillend denkt. Maar het wordt pas interessant als je over hetzelfde onderwerp verschillend denkt. Over denkmodellen kun je niet twisten, want die berusten op een keuze. Als mensen langs elkaar heen praten, hanteren ze meestal een ander denkmodel. Het nut van denkmodellen is dat je ze naast […]

Continue Reading 0
Denkmodel-1 Evolutie

Denkmodel-1 Evolutie

Deze blog wil ik gaan gebruiken voor het publiceren van denkmodellen. Een denkmodel is een hulpmiddel om complexe materie te hanteren, om informatie te ordenen of te interpreteren. Een denkmodel heeft praktische en didactische waarde. Het heeft niet de pretentie de enige waarheid te verkondigen. Het is ‘n manier van kijken. Het eerste denkmodel in […]

Continue Reading 0